Met de Surplus quickscan stelt u, geheel gratis en zonder verdere verplichtingen, uw Surplus schoolprofiel samen. De quickscan bestaat uit 40 items die betrekking hebben op maatregelen die de school kan nemen om de begeleiding van begaafde en intelligente leerlingen zo concreet mogelijk gestalte te geven.

De quickscan kent de volgende onderdelen:

 
·         Schoolorganisatie
·         Identificatie
·         Klassenorganisatie
·         Zorg
·         Totaal

Na het invullen van de scan worden uw gegevens verwerkt tot uw Surplus-schoolprofiel dat direct opgevraagd kan worden.

U kunt uw Surplus schoolprofiel benutten om een meerjarenplanning op te stellen (werken aan opbrengsten). Het Dolfijn excellentplan biedt ondersteuning in het prioriteren van de te nemen beleidsmaatregelen.

Informatie over het Dol-fijn excellentplan.